Coaching

Als je weet wie je bent en wat je wilt, wordt je doelgerichter en succesvoller. Coaching is een snelle manier om je verder te ontwikkelen in datgene waar jij behoefte aan hebt. Ook kan het je helpen als je vastloopt.

Wij werken met jouw vraag. Daarbij sluiten we met onze methoden aan bij jou. Een voorbeeld van een methode waarmee we werken is oplossingsgericht coachen of de Birkman methode (zie hieronder voor nadere uitleg).

Neem gerust contact met ons op om je vraag voor te leggen. Dan kijken we of het klikt en wat we voor jou kunnen betekenen.

  Uw naam (verplicht)

  Uw e-mail (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht

  Birkman methode

  Birkman International is van een kleine firma (1959) uitgegroeid tot een wereldwijd werkende organisatie met meer dan 700 consultants die een strategische bijdrage leveren aan de groei en ontwikkeling van mensen en organisaties.

  Het is een veelzijdig hulpmiddel voor mensen en organisaties om hun inzicht in gedrag en communicatiestijlen te vergroten. Gecoachtes of deelnemers (Birkman leent zich ook uitstekend voor teamontwikkeling) vullen een uitgebreide vragenlijst in.

  De antwoorden zeggen iets over de kijk die iemand heeft op zijn eigen gedrag en op het gedrag van mensen in zijn/haar omgeving.

  De Birkman-rapportage

  Birkman-rapportage geeft de betrokkene:
  1. Inzicht in de richting waarin zijn of haar belangstelling uitgaat.
  > Waar ligt de interesse van de gecoachte/deelnemer?
  2. Inzicht in sterke- en verbeterpunten.
  > Waar ligt mogelijk de kracht van de gecoachte/deelnemer?
  > Wat zijn aandachtspunten?
  > De coach/trainer geeft met de Birkmanmethode tips & suggesties hoe effectief om te gaan met aandachtspunten die uit de rapportage naar voren komen.
  3. Inzicht in behoeften.
  > Welke behoeften heeft de gecoachte/deelnemer?
  4. Inzicht in stressgedrag.
  > Welk gedrag gaat de gecoachte/deelnemer waarschijnlijk vertonen als niet aan de behoeftes wordt voldaan?

  De Birkmanmethode is een onafhankelijk feedbackinstrument dat het zelfinzicht in hoge mate vergroot. De totale rapportage bestaat uit ongeveer 35 bladzijden en wordt geleverd in het Nederlands.

  Toepassingsgebieden

  1. Het relationele gebied

  De relationele rapportage geeft informatie:

  > Over de communicatiestijl die iemand hanteert in belangrijke gesprekken;
  > Hoe iemand zich gedraagt in groepen;
  > Over de wijze waarop iemand aankijkt tegen structuren;
  > Hoe iemand kan reageren op onverwachte veranderingen;
  > Hoe hij kijkt naar autoriteit en persoonlijke vrijheid,
  > Hoe hij met zijn energie omgaat,
  > Of hij een typisch gevoelsmens is of juist niet;
  > Hoe iemand reageert op andere mensen en op zijn werkomgeving;
  > Over wat iemand doet als het spannend wordt
  > En nog veel meer.

  De antwoorden op de vragen vergelijkt Birkman met die van 320.000 mensen in de databank van Birkman. Op basis daarvan worden conclusies getrokken die iets vertellen over de manier van samenwerken van betrokkene met andere mensen.

  Deze rapportages geven bovendien informatie over oorzaken van stress en vooral ook manieren om deze stress te voorkomen en beter te hanteren.

  Dit relationele gedeelte van de Birkman-methode kan teams helpen om beter samen te werken en effectiever besluiten te nemen. Tevens helpt het managers om meer inzicht te krijgen in hoe medewerkers beter te motiveren zijn.

  Belangrijk middel hierbij is een coachings A4 die bij de rapportage wordt geleverd. Hierin staat expliciet wat wel en wat niet effectief is om te doen bij de betrokken medewerker.

  Zo kunnen de rapportages heel goed als basis dienen voor mensen om conflicten uit te werken en samenwerkingsrelaties te verbeteren.

  2. Het beroepsmatige gebied

  De beroepsmatige rapportages geven weer wat mensen hebben geantwoord in vergelijking met de antwoorden van mensen uit een bepaald beroep.

  Er zijn in totaal zo’n 350 beroepen geselecteerd waarmee de kandidaat wordt vergeleken. En op basis van deze vergelijking worden voorspellingen gedaan over mogelijk succes binnen bepaalde beroepsgebieden.

  Deze rapportages worden vooral gebruikt bij loopbaantrajecten en bij managementdevelopment.

  Meer informatie over de Birkman methode
  www.birkman.com

  www.birkman.nl