Communicatieprocessen

Samenwerken en interne communicatie

In het dagelijks werk zijn uitstekende communicatieve vaardigheden onmisbaar. De interne communicatie en samenwerking verbeteren aanzienlijk als je je bewust bent van je eigen stijl en die van je collega’s/leidinggevenden. En vervolgens: hoe speel je goed op elkaar in en versterk je elkaar met behoud van de relatie?

Na afloop van deze training:

  • Hebben de deelnemers inzicht in hun eigen communicatiestijl en die van anderen
  • Kunnen de deelnemers op een effectieve manier feedback geven en ontvangen
  • Zijn ze beter in staat een persoonlijke boodschap goed over te brengen
  • Sluiten deelnemers beter aan door gebruik te maken van stijlflexibiliteit
  • Zijn de deelnemers beter instaat anderen te motiveren tot effectieve samenwerking
  • Zijn de mogelijkheden om prettig en respectvol met elkaar te communiceren en samen te werken vergroot

Tijdens de training Communicatieprocessen maken de deelnemers kennis met een aantal basisbegrippen en krijgen ze inzicht in hun eigen communicatieve vaardigheden. Ze leren in te spelen op anderen door gebruik te maken van effectieve en respectvolle manieren van communiceren.

Thema’s:

  • Basisvaardigheden van communicatie, zoals actief luisteren, samenvatten, goede vragen stellen
  • Gesprekstechnieken
  • Gedrags- en communicatiestijlen
  • Feedback(culturen) en samenwerken

De voorgestelde training is 2 dagen met 1 dagdeel acteur. Maximaal 12 deelnemers per groep.
Elke training maken we op maat. De training is interactief en praktijkgericht. Dus; we gaan veel oefenen.

Het praktische karakter van de training bereiken we door:

> casuïstiek uit de dagelijkse praktijk van de medewerkers;
> korte praktijktheoretische toelichtingen op de oefenstof;
> veel oefenen in rollenspellen;
> feedback van trainer, acteur en collega’s.