Teamcoaching

Teamleden kunnen door een optimale samenwerking tot betere prestaties komen. Een goed functionerend team is daarom van grote waarde voor elke organisatie. Hoe verloopt de interactie binnen een team? Hoe kom je tot een betere samenwerking waardoor meer rendement wordt gehaald en prettiger wordt samengewerkt?

Na afloop van deze training:

 • Haalt het team meer rendement door inzicht in groepsprocessen en ineffectieve patronen
 • Hebben de teamleden zicht op elkaars sterke en minder sterke punten
 • Zijn de teamleden complementair aan elkaar en maken ze gebruik van elkaars sterke punten
 • Kunnen de teamleden feedback ontvangen en accepteren als ze worden aangesproken
 • Kunnen de teamleden elkaar op effectieve manier confronteren en feedback geven
 • Kunnen de teamleden conflicten en weerstanden managen door ze objectief te bespreken
 • Zijn de deelnemers van het team in staat op een positieve manier met elkaar samen te werken en volwaardig te participeren binnen het team

Om goed aan te sluiten bij de individuele behoeften van de deelnemers van een team, inventariseren we voorafgaand aan de teamcoaching de individuele leerwensen en –doelen. In de teamcoaching staat het ondersteunen van de ontwikkeling van het team centraal, waarbij het doel is het team naar een hoger plan te brengen.
Voor een structurele en blijvende verandering is inzicht in de drijfveren van een team van grote waarde. Indien gewenst kan een instrument voor het meten van waardensystemen worden ingezet om inzicht te krijgen in individuele, team en eventueel organisatiewaarden.

Thema’s:

 • Groepsprocessen en teamontwikkeling
 • Persoonlijke, team en organisatie doelen en belangen
 • Communicatie en feedback(culturen)
 • Omgaan met conflicten en weerstand

We starten met het inventariseren van de leerdoelen. Vervolgens plannen we 3 tot 4 dagdelen waarin wordt gewerkt aan de doelen. Afhankelijk van de behoefte zetten we een acteur in en/of geven we vervolg aan het traject.
Elke training maken we op maat. De training is interactief en praktijkgericht.

Het praktische karakter van de training bereiken we door:

> casuïstiek uit de dagelijkse praktijk van de medewerkers;
> korte praktijktheoretische toelichtingen op de oefenstof;
> veel oefenen in rollenspellen;
> feedback van trainer, acteur en collega’s.