Training Commerciële vaardigheden

Zijn meer omzet, opdrachten en continuïteit doelen die je wilt bereiken? Met deze training krijg je meer kennis van en vaardigheden in het verkoopvak. Dat geeft vertrouwen en handvatten om succesvol commerciële activiteiten te verrichten. Zo ben je beter in staat om meer en/of kwalitatief betere opdrachten te ‘scoren’ en zo de continuïteit van de organisatie te waarborgen.

Na afloop van de training Commerciële vaardigheden:

 • Doorgronden de deelnemers een professioneel verkoopgesprek
 • Zijn de deelnemers in staat aan te sluiten bij de klant
 • Hebben de deelnemers inzicht in hun huidige aanpak en sterke punten
 • Zijn de commerciële vaardigheden van de deelnemer verbeterd
 • Weten de deelnemers klanten te overtuigen zonder drammerig over te komen
 • Kunnen de deelnemers een gestructureerde vraagtechniek toepassen
 • Zijn de deelnemers beter in staat om te gaan met lastige situaties
 • Verkopen de deelnemers meer en effectiever bij de klant

In onze training Commerciële vaardigheden leren en oefenen de deelnemers hun commerciële vaardigheden. De deelnemers stellen doelen en plannen afspraken met klanten en/of prospects om het geleerde toe te passen. In de training en van collega’s krijgen ze feedback op klantgesprekken. We bespreken de voortgang en deelnemers delen ervaringen en successen.

Thema’s:

 • Welke gesprekstechnieken en (effectieve) vragen kan ik toepassen?
 • Fasen van een klantgesprek
 • Hoe trigger je de klant?
 • Wat zijn klanttypen en hoe maak ik hier gebruik van in mijn klantgesprek?
 • Hoe neem en houd ik de regie?
 • Hoe ga ik om met lastige situaties?
 • Pitchen van jouw aanbod
 • Tips en tricks

De voorgestelde training is 2 dagen met 1 dagdeel acteur. Maximaal 12 deelnemers per groep.
Elke training maken we op maat. De training is interactief en praktijkgericht. Dus; we gaan veel oefenen.

Het praktische karakter van de training bereiken we door:

> casuïstiek uit de dagelijkse praktijk van de medewerkers;
> korte praktijktheoretische toelichtingen op de oefenstof;
> veel oefenen in rollenspellen;
> feedback van trainer, acteur en collega’s.