Coachend leiderschap

Hoe kun je je medewerkers coachen en motiveren om zelfstandig en resultaatgericht te werken? In deze training ontdekken leidinggevenden hun eigen manier van coachen en hoe je verschillende stijlen in kunt zetten om (team)resultaat en persoonlijke doelen van medewerkers te behalen.

Na afloop van de training:

 • Hebben de deelnemers een visie op coaching
 • Hebben ze coachingsvaardigheden (verder) ontwikkeld, zoals effectief en ontwikkelingsgericht vragen stellen, feedback geven, luisteren en vragen stellen op verschillende niveau’s
 • Weten de deelnemers hoe ze het zelfsturend, zelflerend en zelfoplossend vermogen van de gecoachte vergroten
 • Kennen de deelnemers de gewenste competenties voor (coachend) leiderschap
 • Zijn ze zich meer bewust van hun eigen positie en mogelijkheden
 • Weten de deelnemers hoe zij sturing geven aan hun eigen ontwikkeling
 • Kunnen de deelnemers betere gesprekken voeren
 • Hebben de deelnemers gewerkt met stijlflexibiliteit bij het begeleiden van medewerkers

Thema’s coachend leiderschap:

 • Coachend leiderschap; grondhouding en uitgangspunten
 • Competenties coachend leiderschap
 • Opbouw van een coachingsgesprek
 • Stijlflexibiliteit in leidinggeven
 • Verantwoordelijkheid geven en nemen
 • Communicatie en feedback
 • Aanspreken en afspreken
 • Diverse soorten gesprekken voeren

De voorgestelde training is 3 dagen met 2 dagdelen acteur. Maximaal 12 deelnemers per groep.
We maken elke training op maat. De training is interactief en praktijkgericht. Dus; we gaan veel oefenen.

Het praktische karakter van de training bereiken we door:

> casuïstiek uit de dagelijkse praktijk van de medewerkers;
> korte praktijktheoretische toelichtingen op de oefenstof;
> veel oefenen in rollenspellen;
> feedback van trainer, acteur en collega’s.