Functionerings- en beoordelingsgesprekken

Als leidinggevende voer je plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken. Je wilt het beste uit je medewerkers halen en tegelijkertijd ook optimale resultaten halen voor jouw team of de organisatie. Hoe pak je dit aan?

Na afloop van de training:

  • Kennen de deelnemers het doel en de essentie van de instrumenten
  • Kunnen de deelnemers de instrumenten plaatsen binnen de context van competentie-/talentmanagement
  • Zijn de deelnemers in staat om op een professionele manier functionerings- en beoordelingsgesprekken te voeren
  • Hebben ze hun (gespreks)vaardigheden aangescherpt
  • Weten de deelnemers hoe ze feedback geven en lastige situaties aangaan, zoals confronteren

Thema’s:

  • De essentie en waarde van de diverse soorten gesprekken
  • Verantwoordelijkheid en regie nemen in het gesprek
  • Communicatie en feedback
  • Diverse soorten gesprekken voeren

De voorgestelde training is 2 dagen met 1 dagdeel acteur. Maximaal 12 deelnemers per groep.
We maken elke training op maat. De training is interactief en praktijkgericht. Dus; we gaan veel oefenen.

Het praktische karakter van de training bereiken we door:

> casuïstiek uit de dagelijkse praktijk van de medewerkers;
> korte praktijktheoretische toelichtingen op de oefenstof;
> veel oefenen in rollenspellen;
> feedback van trainer, acteur en collega’s.