Leidinggeven aan professionals

Zijn jouw medewerkers voornamelijk professionals? Dan vraagt dat een specifieke aanpak. Professionals zijn hoog opgeleid, hebben specifieke kennis en treden vaak rechtstreeks in contact met opdrachtgevers en klanten. Hun kracht is dat ze zelfstandig handelen. Hoe haalt u het optimale uit deze zelfstandig opererende medewerkers?

Na afloop van de training:

  • Hebben de deelnemers een visie op leidinggeven aan professionals
  • Hebben ze hun (gespreks)vaardigheden aangescherpt om deze specifieke groep te motiveren en te stimuleren
  • Weten de deelnemers hoe ze het zelfsturend, zelflerend en zelfoplossend vermogen van de professional verder kunnen vergroten en inzetten
  • Zijn de deelnemers in staat draagvlak te creëren voor hun ideeën en visie

Thema’s:

  • Competenties leiderschap aan professionals
  • Verantwoordelijkheid geven en nemen
  • Communicatie en feedback
  • Diverse soorten gesprekken voeren

De voorgestelde training is 2 dagen met 2 dagdelen acteur. Maximaal 12 deelnemers per groep.
We maken elke training op maat. De training is interactief en praktijkgericht. Dus; we gaan veel oefenen.

Het praktische karakter van de training bereiken we door:

> casuïstiek uit de dagelijkse praktijk van de medewerkers;
> korte praktijktheoretische toelichtingen op de oefenstof;
> veel oefenen in rollenspellen;
> feedback van trainer, acteur en collega’s.