Vergadertechnieken

Vergaderingen en overlegsituaties zijn in het dagelijks werk aan de orde van de dag. Indien een vergadering effectief verloopt en tot concrete resultaten leidt kan vergaderen motiverend werken. Hoe krijg je dit voor elkaar? Wil je doeltreffender vergaderen, dat wil zeggen in minder tijd meer bereiken? Hoe ben je slagvaardiger en motiveer je anderen in overlegsituaties?

Na afloop van deze training:

  • Zijn de deelnemers op de hoogte van vergadertechnieken
  • Kunnen de deelnemers vergaderingen effectiever en met meer inspiratie laten verlopen
  • Zijn de deelnemers in staat een goede agenda en doelstelling op te stellen
  • Zijn de deelnemers in staat om te gaan met lastige deelnemers aan een vergadering

In de training werken we met casussen uit de dagelijkse praktijk. Deelnemers leren vergaderingen voor te bereiden en slagvaardig op te treden.

Thema’s:

  • Technieken voor effectief vergaderen
  • Rollen: voorzitter en deelnemers
  • Stijlflexibiliteit en motivatie

De voorgestelde training is 1,5 dag met 1 dagdeel acteur. Maximaal 12 deelnemers per groep.
Elke training maken we op maat. De training is interactief en praktijkgericht. Dus; we gaan veel oefenen.

Het praktische karakter van de training bereiken we door:

> casuïstiek uit de dagelijkse praktijk van de medewerkers;
> korte praktijktheoretische toelichtingen op de oefenstof;
> veel oefenen in rollenspellen;
> feedback van trainer, acteur en collega’s.