Privacybeleid

Persoonsgegevens

TrainersNoord respecteert de privacy van alle deelnemers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Eventuele persoonsgegevens worden alleen gebruikt om onze diensten uit te kunnen voeren. De informatie wordt niet met derden gedeeld zonder toestemming. Als er informatie intern gedeeld wordt geldt voor alle docenten/trainers en in opdracht van TrainersNoord werkzame personen de verplichting de vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.

Bedrijfsgegevens

TrainersNoord respecteert de privacy van haar opdrachtgevers. Eventuele organisatiegevoelige informatie wordt niet met derden gedeeld zonder toestemming. Als er informatie intern gedeeld wordt is dat ten behoeve van het leveren van diensten en geldt voor alle docenten/trainers en in opdracht van TrainersNoord werkzame personen de verplichting de vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van TrainersNoord. TrainersNoord conformeert zich aan de geldende privacywetgeving. TrainersNoord behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.

Bij vragen kunt u contact opnemen met TrainersNoord: werner [at] trainersnoord.nl of tel: 06 459 268 90.