Visie

TrainersNoord biedt trainingen met een effectief en duurzaam leerrendement. Waar staan wij voor?

Nuchter Resultaat!

Effectief en duurzaam leerrendement voor individu en organisatie. Dit bereiken we met maatwerk. Leren moet leiden tot resultaat, zowel voor de deelnemer als de organisatie. De vraag is: wat levert een training concreet op?

Het resultaat is drieledig:

 1. een optimaal en op maat toegesneden leerproces voor de deelnemer
 2. directe vertaling van het geleerde naar de werkomgeving
 3. zichtbaar (en meetbaar) resultaat voor de deelnemer en organisatie

De twee pijlers hiervoor zijn: Praktijkgericht leren en een blended aanpak

Praktijkgericht leren: 70-20-10

De Ebbinghaus-curve bewijst dat deelnemers aan een training 90% van de informatie binnen 30 dagen zijn vergeten.

 

Geen wonder dat en twee- of driedaagse losse training vaak niet oplevert wat het belooft. TrainersNoord werkt vanuit het 70-20-10 principe

70% leren we in de praktijk op de werkplek, 20% leren we door coaching en feedback 10% is formeel leren (training en opleiding). Onze programma’s nemen het principe 70-20-10 als uitgangspunt, dit maakt leren praktijkgericht en leidt tot betere en duurzame resultaten.

Hoe doen wij dit? Door:

 • leerinterventies te organiseren op de werkplek (coaching-on-the-job)
 • echte klanten in te zetten naast of in plaats van trainingsacteurs
 • managers/teamleiders actief te laten participeren in het trainingsprogramma
 • feedback te ‘(re)organiseren’ binnen de organisatie/afdeling
 • de blended learning aanpak, waardoor de deelnemer herhaaldelijk (online) leerprikkels ontvangt
 • theorie in leeromgeving waardoor hij/zij kan leren op eigen gekozen tijdstip en plaats
 • gebruik te maken van multi-media en sociale media
 • mentor en buddysystemen in te richten

Blended

Onze trainingen vormen dus een weldoordachte blend van training (10%), intersociaal leren (20%) en leren in de directe werkomgeving (70%). Dit voorziet in de toenemende behoefte om tijd- en plaatsonafhankelijk te leren. Dankzij deze mix leert de deelnemer in fysieke bijeenkomsten waar nodig en online waar dat kan.